Sadıklarla olmak - Eskişehir Haberler

Sadıklarla olmak

Anasayfa / Yazarlar / Hüseyin DÜŞ

  Sadakat… Büyük adamlarda, Büyük liderlerde, Adam gibi adamlarda bulunması elzem olan bir kriter ve önemli bir ölçüdür.

  Doğru sözlü, sözünde sabit olan, sözünü tutan ve her halükarda doğru yerde durmaya çalışan kişidir Sadık Adam!.. Sadakatlilik, bir nevi, Allah adamı olma gayretidir.

 “Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler.... Onların sözleri, sadece şöyle demekten ibaretti: Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!” [Al-i İmran,146-147]

  Allah adamlığı, inceden inceye işlenmiş bir şahsiyeti ifade eder. Bu, bütün şahsiyet özelliklerini Allah’ın belirlediği ve Rasulü Ekrem Efendimizin “Güzel örnekliği” ile en ideal manada temsil edilen “İslam insanı”dır, Müslümandır.

“Ey iman edenler Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun” [Tevbe,119]

  Bu ayetin bir kısmı, insanı bir Sadıklar Topluluğu oluşturmaya, var ise onların arasında yer almaya sevk ediyor. İşte bizlere düşende bu “Sadıklar Topluluğu” nu bulmak ve onlarla yol almak olmalıdır.

  İslami Büyük Lider olma iddiasında olanlara gelince; böyleleri, inanç, düşünce, icraat ve davranışlarında “Biz Allah’a aidiz ve sonuçta da yalnız O’na döneceğiz” idrakiyle, sözlerinde sabit, yalansız, dolansız bir yaşantıyla, kalben Hakk’ın huzurunda yaşayan kimseler olmalıdırlar. Kur’ân-ı Kerim böylelerinden “gerçek erler”, “adam gibi adamlar” anlamında “ricâl” diye bahseder ve onların en temel özelliklerine şöyle dikkat çeker:

“Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş (ve bu uğurda canını bile vermiş)tir. Bir kısmı da (bu gayeye vuslatı) beklemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.” [Ahzâb Sûresi, 23]

 

  Peygamber efendimiz “Kalbden kalbe akış vardır” diyerek bize bir ikazda bulunmuştur. Hangi ortamda iseniz oraya bir şeyler verir yada oradan bir şeyler alırsınız ister istemez. Önemli olan verirken iyi ve güzel olanı vermek, oraya bir değer katmak, oradan kendimize bir şeyler alırken de içimize temiz olanı alabilmek gayesiyle her zaman temiz ve hayırlı ortamlarda bulunmak lazımdır. O yerlerde ancak Sadıklar Topluluğu’dur.

 

Nitekim İmam Gazâlî Hazretleri, nasihatlerinden birinde buyurur ki:
“Evlâdım! Son de­re­ce dik­kat ede­ce­ğin bir husus var­sa, o da kim­lerle dü­şüp kalk­tı­ğın­dır. Şu­nu iyi bil ki, bir se­pet sağ­lam el­ma, için­de­ki bir çü­rük el­ma­yı sağ­la­ma çı­kar­ta­maz. Fa­kat bir çü­rük el­ma, hep­si­ni çü­rü­tebilir. Bu­nun için dâ­imâ sâ­lih­ler­le dü­şüp kalk!”

 

  Günümüzdeki süslü nutuklar atan hatip ve liderlere, şair Murad Abadi; “Hatibin sözleri ne kadar parlak, ifadesi ne kadar güzel!.. Fakat onun gözünde Allah sevgisinin şimşeklerini göremiyorum. Yüzünde iman nurunu, aşk ve muhabbet simasını okuyamıyorum” diyor.


  Peygamber Efendimiz, Salih ve sadıklarla be­ra­ber ol­up fasıklarla irtibattan sakınma­nın ehem­mi­ye­ti­ni ne gü­zel ifâ­de bu­yu­rmuştur:
“İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la kö­rük çe­ken in­san­lar gi­bi­dir. Misk sahi­bi ya sa­na ko­ku­sun­dan ik­ram eder ve­ya sen on­dan sa­tın alır­sın.
Kö­rük çe­ke­ne ge­lin­ce; o, ya se­nin el­bi­se­ni ya­kar, ya­hut da onun pis ko­ku­su sa­na si­râ­yet eder.”
  [Bu­hâ­rî, Bu­yû, 38]

 

Abdullah ibn-i Abbas Hazretleri de asırlar evvelinden buyurur ki:

“Sevdiğini Allah için sev! Terk ettiğini de Allah için terk et! Bilmiş ol ki, Allâh’ın rızâsı böylelikle kazanılacak. Yoksa insan, oruç tutmuş, namaz kılmış, hacca gitmiş… Bunlardan gereken faydayı göremeyecek. İnsanlar maalesef bugün iyice dünyâlık oldular. Muhabbet ve nefretleri sırf dünyâ menfaatleri içindir…”

 

  Muhabbet ve nefret husûsunda Allah’ın rızasını gözetme feraseti kaybedildiği zaman, kişi nefsinin maskarası haline gelir. İman hassasiyetleri yerine, dünya menfaatlerini ön planda tutar. Bu sebeple de “hoşgörü” adı altında yanlışları hafife almaya, “aman kırılmasın, gücenmesin, dostluk ve menfaatimiz zarar görmesin” gibi düşüncelerle sessiz kalmaya başlar. Bu ise, kişinin hem kendisine hem de haksızlığına göz yumduğu insana yapabileceği en büyük kötülüklerden biridir.

 

  İşte söz buraya gelmişken aziz okuyucular sizde sevdiğiniz ve peşinden gittiğiniz insanların, liderlerin yanlışlarını, kusurlarını görmeme hastalığına düşmeyin ne olur. Körü körüne bir yol tutuş olmasın bu gidiş.

  Eğer peşinde olduklarınız, biz şunu bunu yapmayız, şunla bunla katiyen görüşmeyiz, bizim dostumuz şudur, onlarla işimiz olmaz deyip de sonra bu dediklerini yapıyor, tükürdüğünü yalıyorsa onların izinde gitmeyin.

  Kalın sadıklarla, sabitlerle ve sağlıcakla…

 

11.750 okunma

Yorum Yap

24 Aralık 2019 Salı
Mayamız mı ekşidi?
6 Kasım 2018 Salı
Bioenerji ile şifalan
22 Haziran 2018 Cuma
Vakit Değiştirme Vakti!..
26 Eylül 2017 Salı
Boş yere yaratılmadın!..
2 Ağustos 2017 Çarşamba
Piknik notları ve İlkyardım
8 Mart 2017 Çarşamba
Aziz dostumun acı hayat tecrübesi
1 Mart 2016 Salı
Akıllı Adam Olmak!
16 Aralık 2015 Çarşamba
Nereye Gidiyoruz, Hani Kalkınma!..
28 Ekim 2015 Çarşamba
Kim bu Fos Osmanlıcılar...
2 Eylül 2015 Çarşamba
KÖTÜ YÖNETİCİ VE DECCAL
14 Temmuz 2015 Salı
Müslümanların Helakı!..
22 Mayıs 2015 Cuma
Kimse yapamaz, Ak Parti yapar!..
29 Nisan 2015 Çarşamba
YALANCI MAĞRURLAR BİZE YABANCI
26 Mart 2015 Perşembe
Memleketi Mahveden Beceriksizler
3 Ocak 2015 Cumartesi
İDEAL TOPLUM HAYAL Mİ?
25 Ekim 2014 Cumartesi
Türkiye’nin ateşle dansı!..
6 Ağustos 2014 Çarşamba
Hayır, hayır yüz bin kere hayır!..
24 Haziran 2014 Salı
İSLAM, SİYASET, YÖNETİM
28 Şubat 2014 Cuma
Ben Kimden Tarafım 2
30 Aralık 2013 Pazartesi
CEMAAT, HÜKÜMET, MENFAAT
26 Kasım 2013 Salı
YALAN YANLIŞ EĞİTİMİMİZ!..
30 Ekim 2013 Çarşamba
Kanlı Ellerin Kanlı Projesi: BOP
21 Eylül 2013 Cumartesi
Dünya Liderini Dinliyorum!..
13 Temmuz 2013 Cumartesi
Ah O Gemide Bende Olsaydım!..
11 Mayıs 2013 Cumartesi
Tarlaya Neler Ektik?..
26 Mart 2013 Salı
Saptırıcı Liderler
20 Şubat 2013 Çarşamba
İslam’a dönen Müslümanlar
26 Aralık 2012 Çarşamba
Politika Tesadüf Mü, Komplo Mu?
19 Kasım 2012 Pazartesi
AŞK ADAMI MI?.. KAÇIP FIRDÖNEN Mİ?..
22 Ekim 2012 Pazartesi
KIYAMET NE ZAMAN?
2 Ekim 2012 Salı
Sadıklarla olmak
28 Ağustos 2012 Salı
Fitre ve Çay Simit Hesabı
24 Temmuz 2012 Salı
Canlı Müslüman İstiyoruz!..
28 Haziran 2012 Perşembe
Cinsi Bozuklar
1 Haziran 2012 Cuma
Karakterli Müslüman!..
2 Mayıs 2012 Çarşamba
Aslından Koparılmış Protestanlar
21 Mart 2012 Çarşamba
Haktan Yana Olmak
24 Şubat 2012 Cuma
Lider ve Sistem 2
4 Şubat 2012 Cumartesi
LİDER ve SİSTEM
11 Ocak 2012 Çarşamba
KISSADAN HİSSE!..
26 Aralık 2011 Pazartesi
Allah İçin Çalışmak!..
10 Aralık 2011 Cumartesi
Cihad Ne Demek?
15 Ekim 2011 Cumartesi
HAYIRLARA MOTOR, ŞERLERE FREN
22 Ağustos 2011 Pazartesi
İnandığın Gibi Yaşa Türkiyem
25 Temmuz 2011 Pazartesi
BEN KİMDEN TARAFIM?..!..
19 Haziran 2011 Pazar
Ya Güdersin Ya Gidersin
1 Haziran 2011 Çarşamba
Hedef 2023, İstanbul Ayasofya Maratonu
25 Mayıs 2011 Çarşamba
Hayalüstü Hayaldi!.. Gerçek Oldu!..
19 Mayıs 2011 Perşembe
NE HALLERDEYİZ 2
28 Şubat 2011 Pazartesi
SUCUĞUNDA TADI KAÇTI!..
11 Şubat 2011 Cuma
Ne Hallerdeyiz ?
1 Şubat 2011 Salı
Ya AKP Olmasaydı !..
online ziyaretçi: 309
 
yukarı