Bioenerji, Esma-ül Hüsna ve Dua - Eskişehir Haberler

Bioenerji, Esma-ül Hüsna ve Dua

Anasayfa / Yazarlar / Hüseyin DÜŞ

Kuran’da geçen Hz.Allah’ın 99 isminden her biri bir enerji köküdür.

Yapılan araştırmalarda, beyin aynı kelimeyi belirli bir süre tekrarlamaya devam ederse beynin genelinde güçlü bir nöron aktivasyonu olduğu ve beyinden dışarı doğru hertz cinsinde güçlü frekanslar yani ışınlar yaydığı tespit edilmiştir.

Anlaşılıyor ki; Hz. Allah (c.c), 99 ismini bizim DNA’larımıza kodlamış. Ve bu esmaların hepimizde farklı oranlarda tecellileri var. Denilebi­lir ki bu isim­ler, zat ve ulûhiyet kar­şı­sın­da ku­lun dil­siz­li­ği­ni bir de­re­ce­ye ka­dar gi­de­ren ifade­ler, yani be­şer ruhunun çıkmazla­rı­nı açan anah­tar­lar­dır. Belirlenmiş sayıdaki esmanızı zikrettiğinizde beyninizden çıkan ışın kozmik enerji alanında kendisiyle bağlantılı olanla eşleşiyor ve kilit açılıyor.

Esmaları eğer kalben muhabbetle manasının tezahürünü isteyerek okursanız manevi derecenize bağlı olarak dilediğiniz yönde size yarar sağlayacaktır.

Ortalama 40 gün içinde bu esmanın karşılığı olan enerji sizde artmaya başlayacaktır.

İn­san, Rab­bi­nin hususiyetlerini be­lir­ten isim­le­re daima muh­taç­tır. Her kul, ya­şa­dı­ğı çeşit­li durum­la­r karşısında, Rab­bi­ni, ha­li­ne uy­gun bir is­miy­le ça­ğır­mak is­ter. Bu isim­ler ol­ma­say­dı, O’nun­la olan ir­ti­ba­tı çok nok­san ka­lır­dı, bel­ki de müm­kün ol­maz­dı. Zira Al­lah’ın isim­le­ri­ni sa­de­ce zik­ret­mek bi­le ima­nı bes­le­mek­te, ila­hi hu­zu­ru hisset­tir­mek­te, O’na olan aşk ve muhab­be­ti ar­tır­mak­ta, O’na kar­şı hu­şu sahibi kıl­mak­ta, O’nun ka­tın­da olan­la­ra rağ­bet ettirmek­te, dün­yadan­ ve onun fa­ni lez­zet ve haz­la­rın­dan vazge­çi­rip ebedî ola­na yönlendirmek­te ve Hakk’a dö­nüş ve vus­lat ar­zu­suy­la tu­tuş­tur­mak­ta­dır. Haz­ret-i Peygamber’in (s.a.v), çe­şit­li du­rum­lar­da okun­ma­sı­nı tav­si­ye buyur­du­ğu dua ve zi­kir­le­rin, Al­lah’ın isim­le­riy­le do­lu ol­ma­sı da bu gibi fay­da­la­rı temin etmektedir.

Bu isimler Allah’ın (c.c) kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin isimleridir. Müslümanlar Yüce Allah’tan (c.c) bir dilekte bulunacakları zaman veya dua edecekleri vakit genellikle Allah’ın (c.c) isimleri ile dilekte bulunur ve dua ederler. Örneğin bol rızık istemek için O’nun Rezzak olduğunu, günahlarını affetmesini diledikleri zaman O’nun Gafur, Rahim ve Afüv olduğunu vurgularlar; çok bunaldıklarında O’nun Vasi’ ismiyle kendilerine ferahlık vermesini isterler. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

Bioenerji terapilerinde Esma-ül Hüsna şart olmamakla beraber şahsen uyguladığım Bioenerji şifa seanslarında Yüce Allah’ın (c.c) isimlerinin faydasının yadsınamayacak kadar büyük olduğunu müşahede etmekteyim.

Sözlük anlamları dışında Esma-ül Hüsna’nın her birinin ayrı özellikleri vardır. Bazı dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, duaların kabul olması ya da bazı sıkıntıların kaybolması, hastaların şifa bulması ve buna benzer hususlar için Allah’ın (c.c) bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekmektedir.

Biogeometri ilmini ilk keşfeden ve İsviçre’de bu çalışmalar hakkında doktorası olan Dr. İbrahim Kerim şunları söylüyor:

Bazı ölçüm metotları ile yaptığı çalışmasında; Esma-ül Hüsna’nın insan vücudundaki enerjiyi artırdığını ve bir çok hastalığa şifa olduğunu, Yüce Allah’ın (c.c) her isminin ayrı bir organa iyi geldiğini ve vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor.

Esma-ül Hüsna,“bedeni ve zihni yönden, öfke, nefret, eleştiri, hüzün, pişmanlık, kıskançlık, günah duygusundan meydana gelen zehirli, negatif ve habis tesirleri temizleyen en etkili güçtür.”

Hastalıklar genelde bedenimizin herhangi bir yerinde enerjinin işlevini yapmaması sonucunda o bölgedeki çakramızın tıkanmaya başlaması sebebiyle oluşmaktadır.

Örneğin; Öfkelendiğimizde bedenimizde öldürücü bir zehir meydana gelir. Eğer bu zehire panzehirle cevap verilmezse uzun vadede ölümle sonuçlanır. İşte bu zehrin en büyük ve en önemli panzehiri Esma-ül Hüsna’dır. Sinirli ve öfkeli olmamak, sakin olmak ve öfkemizi dizginlemek için, El Halim (Ya Halim) celle celalühu okumak faydalı olacaktır.

Gelelim her hayrın başı olan Besmele-i Şerife!..

Bir işe başlarken, evden çıkarken yada eve girerken, yatmadan evvel yine rabbimize sığınırız öyle değil mi? Hepimiz biliriz ki; besmeleyle başlanmayan bir iş, hadis-i şerifte de dikkat çekildiği gibi bereketsizdir. Onun için bizler Bismillah’ın her hayrın başı olduğunu; yerken, içerken, herhangi iyi bir işe başlarken besmele çekmek gerektiğini biliriz. Eğer bir hayvan keseceksek, “Bismillahi Allahüekber” diyerek kesmemiz gerektiğini de unutmayız. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda besmelesiz kesilen hayvan etlerinin dokularındaki pıhtılaşan kanda zararlı mikrop ve bakterilerin hemen üremeye başladığını, besmeleyle kesilen hayvan dokularında ise kan, bakteri ve mikroplara rastlanmadığını hayretle görmüşler.

Besmele ile başlayıp güzel kazanımlar elde edeceğimiz ve hamd ile sonlandıracağımız işlerimizin çoğalması duası ile sonraki yazılarımızda buluşmak üzere hoşça kalın…

Bioenerjist Hüseyin Düş

 

81.003 okunma

Yorum Yap

3 Şubat 2020 Pazartesi
Bioenerji, Esma-ül Hüsna ve Dua
24 Aralık 2019 Salı
Mayamız mı ekşidi?
6 Kasım 2018 Salı
Bioenerji ile şifalan
30 Aralık 2017 Cumartesi
ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ!..
26 Eylül 2017 Salı
Boş yere yaratılmadın!..
2 Ağustos 2017 Çarşamba
Piknik notları ve İlkyardım
1 Mart 2016 Salı
Akıllı Adam Olmak!
16 Aralık 2015 Çarşamba
Nereye Gidiyoruz, Hani Kalkınma!..
28 Ekim 2015 Çarşamba
Kim bu Fos Osmanlıcılar...
2 Eylül 2015 Çarşamba
KÖTÜ YÖNETİCİ VE DECCAL
14 Temmuz 2015 Salı
Müslümanların Helakı!..
22 Mayıs 2015 Cuma
Kimse yapamaz, Ak Parti yapar!..
29 Nisan 2015 Çarşamba
YALANCI MAĞRURLAR BİZE YABANCI
26 Mart 2015 Perşembe
Memleketi Mahveden Beceriksizler
25 Ekim 2014 Cumartesi
Türkiye’nin ateşle dansı!..
6 Ağustos 2014 Çarşamba
Hayır, hayır yüz bin kere hayır!..
24 Haziran 2014 Salı
İSLAM, SİYASET, YÖNETİM
11 Nisan 2014 Cuma
Bir Gençlik!..
30 Aralık 2013 Pazartesi
CEMAAT, HÜKÜMET, MENFAAT
26 Kasım 2013 Salı
YALAN YANLIŞ EĞİTİMİMİZ!..
30 Ekim 2013 Çarşamba
Kanlı Ellerin Kanlı Projesi: BOP
21 Eylül 2013 Cumartesi
Dünya Liderini Dinliyorum!..
13 Temmuz 2013 Cumartesi
Ah O Gemide Bende Olsaydım!..
11 Mayıs 2013 Cumartesi
Tarlaya Neler Ektik?..
26 Mart 2013 Salı
Saptırıcı Liderler
20 Şubat 2013 Çarşamba
İslam’a dönen Müslümanlar
26 Aralık 2012 Çarşamba
Politika Tesadüf Mü, Komplo Mu?
19 Kasım 2012 Pazartesi
AŞK ADAMI MI?.. KAÇIP FIRDÖNEN Mİ?..
22 Ekim 2012 Pazartesi
KIYAMET NE ZAMAN?
2 Ekim 2012 Salı
Sadıklarla olmak
28 Ağustos 2012 Salı
Fitre ve Çay Simit Hesabı
24 Temmuz 2012 Salı
Canlı Müslüman İstiyoruz!..
28 Haziran 2012 Perşembe
Cinsi Bozuklar
1 Haziran 2012 Cuma
Karakterli Müslüman!..
2 Mayıs 2012 Çarşamba
Aslından Koparılmış Protestanlar
21 Mart 2012 Çarşamba
Haktan Yana Olmak
24 Şubat 2012 Cuma
Lider ve Sistem 2
4 Şubat 2012 Cumartesi
LİDER ve SİSTEM
11 Ocak 2012 Çarşamba
KISSADAN HİSSE!..
26 Aralık 2011 Pazartesi
Allah İçin Çalışmak!..
10 Aralık 2011 Cumartesi
Cihad Ne Demek?
22 Ağustos 2011 Pazartesi
İnandığın Gibi Yaşa Türkiyem
25 Temmuz 2011 Pazartesi
BEN KİMDEN TARAFIM?..!..
19 Haziran 2011 Pazar
Ya Güdersin Ya Gidersin
13 Haziran 2011 Pazartesi
Seçim Sonuçları Ne Gösterdi?
6 Haziran 2011 Pazartesi
Erbakan’ı Sevmek!.. Tavizi Sevmemek!..
1 Haziran 2011 Çarşamba
Hedef 2023, İstanbul Ayasofya Maratonu
25 Mayıs 2011 Çarşamba
Hayalüstü Hayaldi!.. Gerçek Oldu!..
19 Mayıs 2011 Perşembe
NE HALLERDEYİZ 2
11 Mayıs 2011 Çarşamba
2.Abdülhamit, Erbakan ve Tekerrür
26 Mart 2011 Cumartesi
Hak İle Batılı Karıştırmayalım
17 Mart 2011 Perşembe
ORGANİK MAYAMIZ “İSLAM !..”
28 Şubat 2011 Pazartesi
SUCUĞUNDA TADI KAÇTI!..
11 Şubat 2011 Cuma
Ne Hallerdeyiz ?
1 Şubat 2011 Salı
Ya AKP Olmasaydı !..
online ziyaretçi: 394
 
yukarı