"Elektrikte Sorma Ver Giderleri Kaldırılsın..." - Eskişehir Haberler

"Elektrikte Sorma Ver Giderleri Kaldırılsın..."

Anasayfa / Ekonomi
"Elektrikte Sorma Ver Giderleri Kaldırılsın..."

EPDK Başkanının temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi giderlerin elektrik faturalarına yansıtılacağına yönelik yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz açıklamasını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman BAKAL “elektrik faturalarıyla  tüketicilere satın almadığı mal ve hizmetler faturalandırılmasın" dedi.

Genel Başkan Süleyman BAKAL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

Bildiğiniz gibi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı, 08.12.2020 tarih ve 31328 Sayılı Resmi Gazetede yer alan "temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış” içerikli yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, bu şekilde gelir elde edemeyecek." açıklamasını yaptı.

EPDK Başkanının bu açıklamasını olumlu, ancak yetersiz buluyoruz.

Anılan EPDK kararının 2. a = maddesinde (malzeme gideri+personel gideri+araç kira gideri+araç bakım onarım gideri+diğer idari giderler)

b = maddesinde (özel güvenlik gideri+arıza bakım ve onarım gideri+teknoloji gideri+sayaç okuma gideri+ödeme bildirimi bırakma gideri+kaçakla mücadele gideri +sayaç sökme takma gideri+diğer idari giderler)  bulunmaktadır.

Ayrıca tüketicilerden %18 KDV,%2 TRT Payı ve Elektrik Tüketim Vergisi alınmaktadır.

Çağımızda elektrik; yaşam için temel ihtiyaç maddesi haline gelmiştir.

EPDK'nın 08.12.2020 tarihli kararında bulunan gider kalemleri mal ve hizmet sunumunun bir gereğidir. Ayrıca fiyatlandırılmamalıdır.Haksız faturalandırmalara karşı hukuki düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

Elektrik dağıtım şirketleri optimal yönetim politikaları ile, daha ucuza mal edebilecekleri giderleri düşürme yönüne gitmemekte aksine EPDK kararı,sınırlama ve limitleri oranında serbestçe harcama yapmaktadır.

Gider kalemlerinin EPDK kararıyla belirlenmesinden vazgeçilmeli, elektrik dağıtım şirketleri giderlerini azaltma yönünde teşvik edilmelidir.

EPDK'nın gider kalemi ve gider kalemi oranı belirlemeye son vermesi; kamuoyu nezdinde elektrik faturaları üzerinde yapılan tartışmaları sonlandıracak elektrik fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır.

Bilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği EPDK “elektriği yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli olarak sunmakla yükümlüdür” ancak mevcut uygulamalarda tüketiciye yüksek maliyetli bir elektrik sunulması söz konusudur.

EPDK yalnızca elektrik satış fiyatını belirlemeli, denetim ve düzenleme görevini etkin bir şekilde yerine getirmelidir.

Elektrik faturaları ile tahsil edilen %18 KDV düşürülmeli,%2TRT Payı ve Elektrik Tüketim Vergisi kaldırılmalıdır.

Toplumun tüm kesimlerinin temel ihtiyaç maddesi haline gelmiş olan elektrikte,fatura bedellerinin tüketiciler aleyhine aşırı büyümesine yol açan keyfi gider yaratma ve sorma ver anlayışına son verilmelidir.

Süleyman BAKAL
Genel Başkan

1.796 okunma

Yorum Yap

11 Ocak 2021 Pazartesi

Üreticilere finansman desteği

11 Ocak 2021 Pazartesi

İhracat, salgından etkilendi

11 Ocak 2021 Pazartesi

EN YENİLİKÇİ AŞI ADAYI

online ziyaretçi: 225
 
yukarı