Covid-19 Pandemisi Ekonomik Beklentileri Etkiliyor, Yoksulluğu Derinleştiriyor - Eskişehir Haberler

Covid-19 Pandemisi Ekonomik Beklentileri Etkiliyor, Yoksulluğu Derinleştiriyor

Anasayfa / Ekonomi
Covid-19 Pandemisi Ekonomik Beklentileri Etkiliyor, Yoksulluğu Derinleştiriyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Meçik, Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde uzun dönemli etkilerinin söz konusu olabileceğini söyledi.

“Beklentiler Değişiyor”

Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin toplumun ekonomik koşulları üzerinde etkili olduğunu belirten Meçik, ilk dönemde bu etkiler hakkında toplumun daha iyimser olduğunu, ancak sürenin uzaması ve özellikle sonbaharda artan vaka sayısı ile yeniden sıkılaştırılan önlemlerin beklentileri olumsuz etkilediğini söyledi. Pandemi kapsamındaki kısıtlamaların ekonominin yanı sıra hanehalkının beklentilere bağlı tüketim ve tasarruf etme davranışlarını da etkilediğini belirten Meçik, ESOGÜ Haber’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Covid-19 sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada benzer biçimde ekonomik sorunlara yol açtı ve açmaya devam ediyor. Bu süreçte ekonominin bütün kanalları etki altında kaldığı için hanehalkının tüketim davranışı da firmaların yatırım kararları da önemli ölçüde değişim gösteriyor. Kuşkusuz bir ekonomide bütün bunlar birbiriyle bağlantılı değişkenler. Eğer hanehalkı kesimi, olağan tüketim anlayışının dışına çıkar ve tümüyle farklı bir tüketim kalıbına geçiş yaparsa, makroekonomik düzeyde bunun firmalar ve firmaların istihdam kararları üzerinde önemli değişmeler olur. Böylece göreli olarak yüksek düzeyde olan işsizliğin, özellikle kısa vadede çok daha yükselmesi gündeme gelir."

“İşsizlik Yanında Yoksulluğu Getirir”

Makroekonominin önemli meselelerinden biri olan işsizliğin, gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu gündeme getireceğine dikkat çeken Meçik şöyle devam etti: “İşgücü piyasasında pandeminin etkileri çok detaylı biçimde incelenmelidir. Özellikle çalışma koşullarının salgının etkilerinden daha fazla etkilendiği sektörlerde ve halihazırda daha az korunaklı gruplarda iş ve gelir kayıpları daha fazla gündeme gelecektir. Aynı zamanda pandeminin hemen başlarında ilk işsiz kalan kesimin kayıt dışı çalışanlar olduğu görüldü. Kayıt dışı çalışanlardan işsiz kalanların işsizlik rakamlarına yansımasını göremediğimiz için, toplum geneline bu gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun daha radikal biçimde yansıyacağını öngörüyoruz. Toplumsal yaşamın devamlılığı ve suç eğiliminin önlenmesi bakımından bu sürecin de ciddiyetle takip edilmesi gerekiyor.”

 

2.480 okunma

Yorum Yap

16 Aralık 2020 Çarşamba

ESO’dan ETB’ye Ziyaret

online ziyaretçi: 261
 
yukarı