Aileler küçülüyor - Eskişehir Haberler

Aileler küçülüyor

Anasayfa / Ekonomi
Aileler küçülüyor

TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2019 yılında 3,35 kişi olduğu görüldü. İllere göre incelendiğinde; Eskişehir Türkiye’de 2019 yılında Çanakkale’den sonra ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu ikinci şehir oldu. Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye için 3,35 kişi iken bu rakam Eskişehir’de 2,68 kişi olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Eskişehir %9,3 ile geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu şehir olarak tespit edildi. Eskişehir ilini %10,1 ile Çanakkale izledi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamları sosyoekonomik olarak değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Yapılan araştırmalar tüm dünyada çekirdek aile yapısını bir sanayileşme ve modernleşme göstergesi olarak kabul etmektedir. Sanayileşme ve kentleşme olgusu özellikle 21. Yüzyılda çekirdek aile lehine değişmiş ve bu aile şekli dünyanın her yanına yayılmıştır. Endüstrileşme ile birlikte çekirdek aile bireye girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi kavramlar yüklemiştir. Çekirdek aile bir tarafıyla sosyal, kültürel ve ekonomik bağımsızlığın göstergesidir.” dedi.

ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehir’in bu sıralamada aldığı yerin aslında gelişmişlik, sanayileşme ve kentleşme gibi kavramları desteklediğini, bunun özellikle potansiyel yatırımcılar için iştah kabartan bir konu olduğunu belirtti. Ürettikçe gelişmişliğin artacağının altını çize Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası’nın bu bağlamda üreticilere destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

2.874 okunma

Yorum Yap

online ziyaretçi: 442
 
yukarı