İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI UZMANI UZM.DR. BİLGE AKGÜNDÜZ BİLGİLENDİRİYOR - Eskişehir Haberler

İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI UZMANI UZM.DR. BİLGE AKGÜNDÜZ BİLGİLENDİRİYOR

Anasayfa / Sağlık
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI UZMANI UZM.DR. BİLGE AKGÜNDÜZ BİLGİLENDİRİYOR

İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği

Eskişehir Şehir Hastanesinde, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Akgündüz tarafından hizmet vermektedir.
Polikliniğe başvurmak için, hastanemizde bulunan kayıt sistemi aracılığı ile sıra alınabileceği gibi MHRS üzerinden de randevu alınarak muayene sırası alınabilmektedir.

Meslek Hastalığı Nedir?
Meslek Hastalığı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ‘Mesleki risklere bağlı ortaya çıkan hastalık’ olarak tanımlanmıştır. Çalışma ortamındaki olumsuz koşullara bağlı ortaya çıkan Meslek Hastalığına bağlı dünyada yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Ölüme neden olmayan meslek hastalığı sayısı ise yıllık 160 milyon olarak tahmin edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütüne göre bir ülkede beklenen meslek hastalığı sayısı aktif çalışan sayısının çalışma koşullarındaki iyilik durumuna göre binde 4 ile binde 12 kadardır. Ülkemizde kayıtlı çalışanların sayısına göre yılda en az 88 bin ile 264 bin meslek hastalığı kaydı beklenirken, bu sayı tanı ve bildirimdeki eksiklikler nedeniyle yılda bine bile ulaşamamaktadır.

Meslek Hastalıkları, çalışma ortamındaki maruziyetleri en aza indirecek ya da tümü ile ortadan kaldırılacak önlemlerle, tamamen önlenebilir hastalıklar grubundandır. Ancak ülkemizde Meslek Hastalıkları çalışanlar ya da klinisyenler tarafından yeterince bilinemediğinden; saptanmasında ve dolayısıyla önlenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Tanı konulamamasından kaynaklı maruziyetin sürmesine bağlı kalıcı fonksiyon kayıplarına neden olabilmekte, bu nedenle de toplum sağlığı ve ülke ekonomisi olumsuz etkilenmektedir.

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı Nedir?
Ülkemizde Meslek Hastalıklarının tanı, bildirim ve tedavisindeki eksiklikleri gidermek amacıyla İş ve Meslek Hastalıkları yandal uzmanlık bölümleri açılmıştır. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları ve halk sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları çalışanların sağlığının üst düzeye çıkarılması ve Meslek Hastalıklarının saptanması için hem klinik hem de koruyucu hekimlik hizmetlerini sunmaktadırlar.

Polikliniğimizde Verilen Hizmetler Nelerdir?
1. Meslek Hastalığı şüphesi ile yönlendirilen, sevk edilen hastaların muayeneleri
2. Meslek Hastalığı tanısının konulması ve Sağlık Kurulu Raporunun hazırlanması
3. Sosyal Sigortalar Kurumuna Meslek Hastalığı Bildiriminin yapılması
4. İş hijyen koşulları açısından önerilerde bulunulma
5. ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış uzman hekim tarafından ILO Standartlarına göre Pnömokonyoz okuması
6. İş Sağlığı Eğitimi
7. Bilirkişilik Eğitimi almış hekim tarafından Tıbbi Bilirkişilik

Polikliniğimize Nasıl Başvurabilirsiniz?

1. Sevk ile başvurma:
SGK tarafından ya da muayene oldukları başka hastanelerden ya da işyeri hekimi tarafından sevk edilen/yönlendirilen hastalar
2. Çalışanın kendisinin başvurusu:

Meslek hastalığı iddiasıyla kendi isteği ile başvuran hastalar
Hastalar C Blok Göğüs Hastalıkları Polikliniği içerisinde İş ve Meslek Hastalığı Bölümüne MHRS randevusu alınarak ya da doğrudan ilgili birime başvurarak polikliniğimize sıra numarası alarak kayıt yaptırıp muayene olabilirler.
MHRS Randevusu: Bölümümüzden MHRS randevusu alabilmektedir. Bunun için öncesinde ana dal poliklinikte muayene olunması ve iş ve meslek hastalıkları polikliniği için yeşil listeye eklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sistem gereği MHRS randevusu alınamamaktadır.

Sağlık kuruluna Meslek Hastalığınız nedeniyle ücretsiz başvuru için bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezinden sevk alarak hastanemize başvurmanız gerekmektedir.

Polikliniğimizde Tanı ve Takibi Yapılan Hastalıklar:
1. Mesleksel Solunum Hastalıkları
 Pnömokonyozlar
 Silikotüberküloz 
Mesleksel Astım ve KOAH
Mesleksel Hipersensitivite Pnömonisi ve diğerleri
2. İş ile İlişkili Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
3. Mesleksel Cilt Hastalıkları
4. Mesleksel Nörolojik Hastalıklar
5. Gürültü, ısı gibi fiziksel etmenlerin neden olduğu meslek hastalıklar
6. Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar
7. Mesleksel Kanserler
8. Metaller ve diğer kimyasalların neden olduğu meslek hastalıkları

Meslek Hastalıkları Tanı Süreçleri:

Meslek Hastalığı Sağlık Kurulu Raporları, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Ankara Kocatepe Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu’na iletilmek üzere hastanın bağlı olduğu Sigorta Müdürlüğüne gönderilmektedir. Hastalığın dayandırıldığı tüm sağlıkla ilgili belgeler rapora eklenmekte ve raporun bir örneği  hastaya verilmektedir.

Hastanın bağlı bulunduğu Sigorta Müdürlüğü, sigortalı çalışma sürelerini, yapılan işleri, çalışma ortamıyla ilgili bilgi ve belgeleri toparladıktan sonra, kesin tanı ve varsa maluliyet oranının belirlenmesi için Kocatepe Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu’na göndermektedir. Orada yapılacak değerlendirme sonunda dosya karara bağlanmaktadır ve mevzuata uygun şekilde Yasal Meslek Hastalığı tanısı konulmaktadır.

1.680 okunma

Yorum Yap

17 Şubat 2021 Çarşamba

Covid-19 geçirenler dikkat!

17 Şubat 2021 Çarşamba

Oturma Hastası Olabilirsiniz

8 Şubat 2021 Pazartesi

2020 yılı gözlerimizi bozdu

8 Şubat 2021 Pazartesi

PROPOLİS COVID’E KARŞI!

online ziyaretçi: 327
 
yukarı