KADINA KARŞI ŞİDDET CEZALARI ARTTIRILDI

Anasayfa / Polis
KADINA KARŞI ŞİDDET CEZALARI ARTTIRILDI

KADINA VE SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ İÇEREN KANUN TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ 

KADINA KARŞI ŞİDDET CEZALARI ARTTIRILDI

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu olmak üzere 3 farklı kanunda değişiklik içeren düzenleme 17 maddeden oluşuyor.

TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ SINIRLANDIRILIYOR

Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde yapılan düzenleme ile takdiri indirim nedenleri belirli konular münhasır kılınarak, maddenin uygulama alanı sınırlandırıldı. Takdiri indirim nedeni olarak sadece failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulabilecek.

TAKIM ELBİSE GİYME, KRAVAT TAKMA İNDİRİM NEDENİ KABUL EDİLMEYECEK

Failin pişmanlık içermeyen davranışları ve salt indirim almaya yönelik duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Failin kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli davranışları da indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Ayrıca takdiri indirim nedeni gerekçeleri kararda mutlaka yazılacak.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE CEZALAR ARTIRILDI

Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla, kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence, eziyet suçlarında cezalar artırıldı. Bu kapsamda; kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesinin cezası müebbet hapis iken ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarıldı. Ayrıca kadına karşı işlenen; kasten yaralamada cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse, tehditte cezanın alt sınırı 6 aydan 9 ay hapse, işkencede cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıl hapse, eziyette ise cezanın alt sınırı 2 yıldan 2 yıl 6 ay hapse çıkarıldı.

Diğer yandan, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması halinde verilecek ceza da 1/6 oranına kadar artırılacak.

ISRARLI TAKİP MÜSTAKİL SUÇ KABUL EDİLDİ

Değişiklikle ısrarlı takip fiilleri, müstakil suç olarak düzenlendi. Fiziken takip etmek, iletişim araçlarıyla veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak gibi fiillerin, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması hali suç olarak kabul edildi.  Suçun temel cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis, nitelikli hallerinin cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlendi. Yapılan düzenlemede suçun uzlaştırmaya tabi olmadığı da vurgulandı.

KATALOG SUÇLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alındı. Kasten yaralama suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı veya canavarca hisle işlenmesi de katalog suçlara dahil edildi.

ŞİDDET MAĞDURU KADINLAR İÇİN ÜCRETSİZ AVUKAT GÖREVLENDİRİLMESİ SAĞLANDI

Avukatı bulunmayan şiddet mağduru kadınlara istemleri halinde, baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi kabul edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İZİN VE RÜCU DÜZENLEMELERİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında tutuklamaya imkan sağlayan katalog suçlar arasına alındı.

Düzenlemeyle, hem kamu kurum ve kuruluşlarında, hem de özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimi ile diğer sağlık meslek mensupları hakkında, sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis, tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun iznine bağlandı. Kurulun kararlarına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz hakkı verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimi ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarından kaynaklı zararların tazmini için açılan davalar sonucunda devlet tarafından ödenen tazminatın ilgilisine rücusu bakımından da Mesleki Sorumluluk Kuruluna yetki verildi. Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda rücusuna karar verilen miktar bakımından ilgili sağlık çalışanına dönülecek.

Geçici maddeyle de tıbbi işlem ve uygulamaları sebebiyle idare tarafından ödenen tazminatın rücuan tahsili istemiyle kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimi ile diğer sağlık meslek mensupları aleyhine açılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla derdest olan davalar bakımından, rücu edilip edilmeyeceği ve rücu miktarı konusunda Kurulun karar verebilmesi sağlandı.

681 okunma

Yorum Yap

online ziyaretçi: 603
 
yukarı