Ruhsata Tabii Olmayan İnşaatı RUHSATSIZ DİYE MÜHÜRLEDİLER - Eskişehir Haberler

Ruhsata Tabii Olmayan İnşaatı RUHSATSIZ DİYE MÜHÜRLEDİLER

Anasayfa / Güncel
Ruhsata Tabii Olmayan İnşaatı RUHSATSIZ DİYE MÜHÜRLEDİLER

Yüksek Hızlı Tren hattının yer altına alındığı bölgede TCDD'ye ait olan alanda başlatılan inşaatta çalışmalar Tepebaşı Belediyesi tarafından durduruldu. TCDD alanında ve kanuna göre ruhsata tabii olmayan inşaatın durdurulma gerekçesi RUHSATSIZ olması.. Gayre resmi gerekçe ise iddialara göre yerel seçimler öncesinde alel acele olarak mülkiyeti TCDD'ye ait olan alana dikilen Ulus Anıtının siluetini bozuyor olması..

Konu hakkında bilgiyi Eskişehinden Haberler internet sitesinden gazeteci Sezai Şen köşesinde kamuoyuyla paylaştı:

Yüz binlerce, milyonlarca insanın canı bir heykelin silüetine feda ediliyor!

Aşağıda sizlere aktarmaya çalıştığımız olay çok sıradan olduğu kadar çok da anormal; bilemiyoruz başka bir şehirde böyle absürt bir hadise yaşanır mı? Evet, orasını bilemiyoruz ama Eskişehir'de yaşanıyor işte!

Biliyorsunuz iktidar partisi (Muhaliflerin AKP dedikleri var ya hani, işte o) Türk halkını Yüksek Hızlı Tren (YHT)  ile tanıştırdı; bu hizmetin ilk geldiği şehir de Eskişehir oldu. Daha sonra Eskişehir'e gelen hat İstanbul'a kadar uzatıldı.

YHT'nin Eskişehir'e gelmesi ile birlikte Yeni Gar Binasının yeri ile birlikte Eskişehir Gar Yeraltı Geçişi de büyük tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Her şeyi gerekli-gereksiz aylarca, yıllarca tartıştık; proje de olması gereken zamandan baya bir zaman sonra ancak bitirilebildi bu yüzden.

O projenin gecikmesinde başrolü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi oynadı. Deplaseleri bile yapmadıklarını, olayı mahkemeye intikal ettirerek süreçlerin ustaca uzatıldığını şimdi burada bir daha anlatmay lüzum duymuyoruz.

Neyse... nihayetinde Eskişehir Gar Yeraltı Geçişi bitti, TCDD Köprüsü de kaldırıldığı için o süreçte, geçişin Gar'a yakın bölümünde boş bir alan oluştu. TCDD'ye ait o alan bugün Ulus Meydanı olarak tanımlanıyor.

TÜNELDEN GEÇEN YÜZ BİNLERCE İNSANIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İNŞAAT AYLARDIR ENGELLENİYOR

Bugün YHT trenleri Eskişehir Garı'na yanaşmadan belli bir süre önce bir tünele giriyor, yüzlerce metre sonra da o tünel Eskişehir Garı ile son buluyor.

Eskişehir'den bugün ne kadar tren (yakıt tankerlerini taşıyan yük trenleri de dahil) geçiyorsa işte o tünelin içinden geçiyor. Bu yüzden o tünelin her türlü güvenliğinin sağlanması özel önem arz ediyor. TCDD tünelin güvenliğini, dolayısı ile o tünelden geçen insanlarımızın can güvenliğini  son model teknolojileri kullanarak üst düzeye çıkarmak istiyor. Bunun için de herhangi bir kaza, yangın ya da deprem gibi olağanüstü hallerde içeride kalması muhtemelen insanlarımızın hayatlarını kurtarmada, yaşanması muhtemel olumsuz durumlara etkin bir şekilde müdahale etmede kullanacağı bir tesisi kurmak istiyor.

YANGINA KARŞI SU DEPOSU, AYRICA HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA ÜNİTELERİ YAPILMAK İSTENİYOR

Bu tesisin 8 metrelik bölümü su deposu (tünelde bir yangın çıkması durumunda kullanılacak su depolanacak). Tesisin geri kalan kısmı ise enerji dağıtım binası olarak geçiyor. Bu bölümde özetle havalandırma, sinyalizasyon ve aydınlatma hizmeti için gerekli tesisat ve altyapı bulunuyor. Bu mekanik sistemler tünelin can damarları olacak. Ancak bu tesisin mühendislik bilimi gereklerine göre tünelin iki ucundan birine yapılması gerekiyor. TCDD'nin de tünelin sadece bir ucunda, Gar Binasına yakın olan tarafında böyle bir tesisi yapabileceği bir alanı bulunuyor.

Bu maksatla da bu stratejik öneme haiz, insanlarımız açısından ise hayati öneme sahip tesisin yapımına başlanıyor. Bu inşaat yerden çok yüksek bir bina olmuyor. Belli bir yüksekliği var ve dış duvarları güzel bir taştan yapılacak... Neyse!

RUHSATA TABİ OLMAYAN İNŞAATI "RUHSATSIZ" DİYEREK MÜHÜRLEMEK VE KAÇAK İLAN ETMEK!

İnşaata başlanıyor, inşaat belli bir aşamaya gelince birden bire CHP'li Tepebaşı Belediyesi bu inşaatı mühürlüyor. Gerekçe de çok ilginç: İnşaatın ruhsatı yok!

Zaten hemen ardından Eskişehir'deki CHP medyası manşetleri patlatıyor: Eskişehir'in göbeğinde kaçak inşaat!

Neyin ne olduğunu bilen insanların şu satırları okudukları zaman gülmekten yerlere yattıklarından şüphemiz yok.

Zira kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bu tür yapılar ruhsata tabi değiller!

KANUN VE YÖNETMELİKTE RUHSATA TABİ OLMADIĞI AÇIKÇA YAZILI

Bakın bu konudaki (Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsat)  kanuni düzenlemenin ilgili yönetmeliğinde (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56-5 maddesi) bu durum nasıl açıkça belirtilmiş:


"Kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan; karayolu, demiryolu, liman, yat limanı ve benzeri ulaşım tesisleri, bunların tamamlayıcı niteliğindeki trafik ve seyir kuleleri, çekek yeri, iskele, açık ve kapalı barınak, tersane, tamir ve bakım istasyonları, tünel, köprü, menfez, baraj, hidroelektrik santrali, rüzgâr ve güneş enerji santrali, sulama ve su taşıma hatları, su dolum tesisleri, arıtma tesisleri, katı atık depolama ve transfer tesisleri ile atık ayrıştırma tesisleri, her tür ve nitelikteki enerji, haberleşme ve iletişim istasyonları ve nakil hatları, doğal gaz ve benzeri boru hatları, silo, dolum istasyonları, rafineri gibi enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma, iletişim ve diğer altyapı hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğinde olan kontrol ve güvenlik üniteleri, trafo, eşanjör, elavatör, konveyör gibi yapılar, bu işleri yapmak üzere geçici olarak kurulan beton ve asfalt santralleri, yapı ruhsatına tabi değildir."

(3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 3 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik.)

Peki nasıl oluyor ya da ne oluyor da Tepebaşı Belediyesi gelip Ulaştırma Bakanlığına bağlı TCDD'nin kendi mülkünde, ruhsat alma iznine tabi olmayan bir yapıyı yapmasına izin vermiyor ve inşaatını mühürlüyor? Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir belediye kanunen izin verilen ve Eskişehir'deki o tünelden geçen yolcular için hayati öneme haiz böyle bir yapının yapılmasına müsaade etmiyor?

İNŞAATIN ABSÜRT BİR GEREKÇE İLE MÜHÜRLENMESİNİN SEBEBİ DE HAYLİ ABSÜRT

Gerçi CHP medyasında çıkan haberlerde de var bir miktar ayrıntı. Zaten orada burada da konuşuluyor. 

Hani orada bir heykel var ya, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sözde tasarımının yapıldığı iddia edilen. Hah işte o heykelin önünde, yanında, orasında burasında insanlar fotoğraf çektirirken bu yapılmak istenen inşaat sözde heykelin silüetini bozmaktaymış. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanı inşaatın durdurulmasını istemiş. Tepebaşı Belediyesi de gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan "ruhsatsız" iddiası ile gelip inşaatı mühürlemiş.

SEFERLERİN PANDEMİ NEDENİYLE AZALDIĞI ŞU ZAMANDA İNŞAAT HIZLA BİTİRİLEBİLİRDİ

Pandemi sürecinde tren seferlerinde çok önemli azalmalar meydana gelmişti. İnşaatın hızlı bir şekilde bu süreçte bitirilip tamamlanması ve o tünelden geçen ve geçecek olan yüz binlerce, milyonlarca insanımızın canını koruyacak bir tesis hizmete sunulmuş olabilecekti. Ancak inşaat Mart ayı başından beri, 3 aydan bu yana olduğu gibi duruyor. Ne zaman yapılacağı da meçhul.

Evet o tünelden her yıl geçecek yüz binlerce, milyonlarca insanın canı bir heykelin silüetine kurban ediliyor. "Yok yok, bu kadar da olmaz!" demeyin. Burası Eskişehir, burada olmaz denilen birçok şey oluyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti kanunları belli belediyeler ve kişiler için geçmiyor; garip bir şekilde dokunulmazlıkları var. Ne yaparlarsa yapsınlar yaptıkları sineye çekiliyor; kanunsuz iş yapsalar bile kendilerine garip bir şekilde dokunulmuyor. Artık kimin perde arkasında kimle nasıl bir ilişkisi var da tüm bunlar oluyor, orasını inanın biz de bilmiyoruz!

HEYKELİN BULUNDUĞU ALAN DA İNŞAATINA İZİN VERİLMEYEN TCDD'NİN!

Daha da garip olan şey şu: O heykel tam da o tünelin üstünde bulunuyor. Yani silüetine yüz binlerce insanın canını feda ettikleri o heykelin bulunduğu alan da, insanlarımızın hayatını emniyete almak için inşaat  yapmaya çalışan ve inşaatı mühürlenen TCDD'ye ait! Yani bir uyanık TCDD yönetimi olsa ve "Kardeşim benim alanıma heykel koymuşsun. Tamam izin verilmiş zamanında ama tehlike oluşturuyor, kaldırıp başka yere taşyın. Yoksa ben onu oradan kaldırmak zorunda kalacağım" dese, ne yaparlar, ne ederler orası da muamma. Gerçi onlar açısından sıkıntı yok: iktidar kanadı bu şehirde, özellikle son iki yıldır, onları en küçük bir şekilde rahatsız etmiyor. Onlar canları ne çekerse yapıyorlar: İster kanunda yeri olsun ister olmasın.

BİR HEYKELLERİNİN SİLÜETİ BİLE O KADAR İNSANIMIZIN CANINDAN KIYMETLİ!

Ben bu olayı duyunca ve üzerine biraz araştırma yapınca gerçekten çok garip duygular yaşadım: Düşünsenize bir heykelin sülietine yüz binlerce, milyonlarca insanın canı feda ediliyor. Bu yapılırken bir de haklı gerekçelerle yapılan inşaata "kaçak" muamelesi yapılıyor!

İnanılır gibi değil ama gerçek!

İlgili Haberler:

Sosyal Medyada En Çok Sorulan Soruyu Yanıtlıyoruz

En Azından Bu Kez BİREBİR DEĞİL

 

4.461 okunma

Yorum Yap

16 Mayıs 2020 Cumartesi

HEPİMİZ ENGELLİYİZ… YA SİZ?

7 Mayıs 2020 Perşembe

ABİ CANDIR...

19 Nisan 2020 Pazar

‘…ve AŞK’ (Yunusemre)

14 Nisan 2020 Salı

KORONA VİRÜS

6 Ocak 2020 Pazartesi

KUZEY VE GÜNEY…

24 Aralık 2019 Salı

ABDULLAH BUĞRA KOÇLAR...

14 Ağustos 2019 Çarşamba

BİR KÜLÇE ALTIN, BİR DAMLA SÖZ…

3 Ağustos 2019 Cumartesi

BEN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM...

online ziyaretçi: 2469
 
yukarı