Eskiehir
www.eskisehir.net.tr
 
 
Anasayfa
letiim 
Apart ve Yurtlar
Arkada
Chat / Sohbet YEN
Emlak Merkezi
Etkinlik Gndemi (konser, parti, sergi,...)
Fkra
Firma Rehberi
Forum YEN
Foto Galeri
Gruplar YEN
Haber
Otomobil - Otocenter
Seri lanlar
Sinema
iir
Tiyatro & Senfoni
emlak sitesi emlak sitesi
 Sitede Ara  
Eskiehir Haberleri
 
  Bilim-Teknoloji    Ekoloji    Ekonomi    Eðitim    Güncel    Kültür-Sanat    Magazin    Otomobil-Motorsiklet    Polis    Politika    Saðlýk    Spor    Yaþam   
 
Ayný Bölgede Bu Kazýnçý Tramvay Kazasý

Cumhuriyet Bulvarý üzerine tramvay yolundan karþýya geçmeye çalýþan bir kiþi daha tramvay ile bariyer arasýna sýkýþtý. Benzeri kazalarýn sýk yaþandýðý yerde 69 y devam

 

DEDE KORKUT HÝKAYELERÝ DUVARDA CANLANDIRILACAK

Eskiþehir’de hayata geçirilen anýt duvar projesi kapsamýnda Dede Korkut hikayeleri, çini üzerine çizilen minyatürlerle ve mermere oyulacak özetlerle nes devam

 

ESKÝÞEHÝR’DE MÜLTECÝ PATLAMASI

Son günlerde Eskiþehir’de adeta mülteci patlamasý yaþanýyor.
Eskiþehir sokaklarýnda adým baþýnda Iraklý mültecilere rastlanýrken, iddialara göre yaklaþý devam

 

Es Es’in maç programý belli oldu

Eskiþehirspor’un hazýrlýk maçlarýnýn programlarý belli oldu. 31 Temmuz’da baþlayacak olan kampta Siyah Kýrmýzýlý ekip 3 takýmla maç yapacak. Es Es, 20 Aðustos devam

 

Buz Ateþi kimleri yakacak?

Ýsmet Ýnönü 2 caddesi üzerinde yer alan ve Tepebaþý Belediyesi hizmet binasýnýn karþýsýnda bulunan Buz Ateþi isimli düðün davet salonunun mühürlü devam

 

Odunpazarýna Bir Alkol Tepkisi de Memurlardan

Odunpazarý belediyesi meclisinde alýnan alkollu yerler ruhtasý ile ilgili olarak bir tepkide Eðitim Bir-Sen’den geldi.

Odunpazarý Belediyesi’nin bölgede açma devam

 

MASAL ÞATOSU ÇOCUK AKADEMÝSÝ KAYITLARI BAÞLADI

Eskiþehirli çocuklara, uzman eðitimciler tarafýndan öyküsel origami, nostaljik çocuk oyunlarý, tasarým ve yaratýcýlýk, yaratýcý drama, tiyatro, sirk sanatlarý ve devam

 

Darýsý Kent Merkezindeki Belediyelere

Eskiþehir kent merkezinde yýllardýr ilk kez bu kadar çok sinek görülmesine vatandaþlar tepki gösteriyorlar. Kent merkezindeki yerel yönetimlerin tek partiye ait idare devam

 

Gece yarýsý esrarengiz kaza

Kýrmýzýtoprak Mahallesi Basýn Þehitleri Caddesi`nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatýný kaybetti.  Ýlker Karadað (32) idaresindeki 26 B 1455 plakalý devam

 

Hani Yol Açarak Trafik Rahatlamýyordu!

Eskiþehir’deki trafik sorununun varlýðýný her nedense sürekli olarak inkar eden ve hatta bununla ilgil olarak da konunun uzmaný diyerek Ýstanbuldan bir profesörü getirti devam

  
 
En ok Okunanlar


Eskiehir Bilim-Teknoloji Haber
 • Facebook’a ’save’ tuþu geliyor
 • O YAZILIMI ESKÝÞEHÝR POLÝSÝ ÜRETTÝ
 • Chrome 36 güncellemesi geldi, indirin!
 • 99 dolarlýk Windows tabletler geliyor
 • Windows XP öldü. Peki þimdi ne olacak?  

 • Eskiehir Ekoloji Haber
 • Darýsý Kent Merkezindeki Belediyelere
 • Zehir Saçýyorlar
 • 5 dönüm arazi yandý
 • Þimdilik su sýkýntýsý yok
 • Odunpazarýn’da Sinek Ýstilasý  

 • Eskiehir Ekonomi Haber
 • Emekli maaþlarý bayram nedeniyle erken ödenecek
 • Coca-Cola’yý Korkutan Boykot
 • Çiftçiye Borsa þoku!
 • Ýþçilerden ‘hesap iþletim ücreti’ protestosu
 • “Eskiþehir önemli yatýrýmlara ev sahipliði yapacak”  

 • Eskiehir Eðitim Haber
 • MASAL ÞATOSU ÇOCUK AKADEMÝSÝ KAYITLARI BAÞLADI
 • Nabi Avcý: Tek ders sýnav hakký verilecek
 • Üniversite sýnavý yýlda 12 kez yapýlacak!
 • 87 Rektörden Gazze Ýçin Ortak Bildiri
 • Nabi Avcý: Baþbakan’dan böyle bir talimat yok  

 • Eskiehir Güncel Haber
 • Odunpazarýna Bir Alkol Tepkisi de Memurlardan
 • Buz Ateþi kimleri yakacak?
 • Hani Yol Açarak Trafik Rahatlamýyordu!
 • Yýkýlacaðý gün çöktü
 • Odunpazarýna Bir Alkol Tepkisi De Vatandaþtan  

 • Eskiehir Kültür-Sanat Haber
 • DEDE KORKUT HÝKAYELERÝ DUVARDA CANLANDIRILACAK
 • FESTÝVALE ÝKÝ OYUNLA KATILDILAR
 • Vali Tuna, Karacahisar Kalesi’nde Yürütülen Kazý Çalýþmalarýný Ýnceledi
 • Türk Dünyasý Çocuk Oyun ve Oyuncaklarý Projesi Tanýtýldý
 • Eskiþehir’de artýk Þiir Akademisi var  

 • Eskiehir Magazin Haber
 • STV’nin Büyük Üzüntüsü!
 • Acun Ilýcalý’ya RTÜK’ten Þok Haber!
 • CNN Türk’ün Cumhurbaþkanlýðý anketi
 • Baþbakan Erdoðan ünlülerle fotoðraf çektirdi
 • Azgýn Siyonistler Ýyece Þýmardý  

 • Eskiehir Otomobil-Motorsiklet Haber
 • Sürücü Belgesi Ýle Ýlgili Herþey Sil Baþtan
 • Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber!
 • Elektrikli otomobilde devrim
 • Ýþte MTV’yi Daha Az Ödemenin Formülü!
 • Tutkunlarýna kötü haber! Trafikten çekilecekler  

 • Eskiehir Polis Haber
 • Ayný Bölgede Bu Kazýnçý Tramvay Kazasý
 • Gece yarýsý esrarengiz kaza
 • Trafik cezalarý en etkisiz uygulama
 • ACILI AÝLELER ADALET ÝSTÝYOR
 • ÇOBAN YANARAK CAN VERDÝ  

 • Eskiehir Politika Haber
 • Bakan Avcý Türkmenlere giden yardýmlarý açýkladý
 • Mustafa Destici’ye bir ültimatom daha!
 • CHP grup toplantýsýnda istifa gerginliði ÝZLE
 • Ekmeleddin Ýhsanoðlu’nun Ýzmir konuþmasý ÝZLE
 • Fikirci Bey: Kuyruk köpeði sallar  

 • Eskiehir Saðlýk Haber
 • SAÐLIK BAKANLIÐI ESKÝÞEHÝR’Ý SEÇTÝ
 • Bayramda bu beslenme hatalarýný yapmayýn
 • Yaz sýcaklarýnda rahat uyumak için bunlarý yapýn
 • Bakanlýk Yasakladý! Artýk Satýlmayacak...
 • Eczacýlardan Tepki Çekecek Karar!  

 • Eskiehir Spor Haber
 • Es Es’in maç programý belli oldu
 • Ertuðrul Saðlam’dan Gazze duasý
 • ÝÞ YÝNE TARAFTARA KALDI
 • Eskiþehir’in golcüsü geliyor
 • BIENVENU’YE 300 BÝN AVROLUK TEKLÝF  

 • Eskiehir Yaþam Haber
 • ESKÝÞEHÝR’DE MÜLTECÝ PATLAMASI
 • KAHREDEN ÖLÜM
 • YUH!
 • Mihalýççýklýlar Derneði’nden Ramazan Yardýmý
 • Zeki Sezer’in eþi topraða verildi  

 •  
   
   
  Ali Osman ORUM
  KUTLU DOÐUM HAFTASI VE SAMÝMÝYET
   
  BATUHAN ÇÝTEMEL
  ZAYIFLAMAK MI ÝSTÝYORSUN ?
   
  GÜNDOÐDU YILDIRIM
  GÜNDEM
   
  Hüseyin DÜÞ
  ÝSLAM, SÝYASET, YÖNETÝM
   
  Hüseyin GÜVEN
  GÜL BAHÇESÝ...
   
  Konuk Yazar
  Cezalarla övünüyoruz…
   
  Mehti Saraç
  ÖZKAYMAK TURÝZMÝN VATANDAÞLARDAN ALDIÐI CEP HARÇLIÐI
   
  NECMÝ GÜNAY
  KÝMÝLERÝNE GÖRE SÝVRÝHÝSAR!
   
  Nevzat Laleli
  ÇAÐ DEÐÝÞÝNCE NE DEÐÝÞÝR
   
  Özgür TIKIZ
  Bu iþler böyle biter mi?
   
   


  Son Yorumlar
  Aldýk hesabýmýza yatýrýlmýþ allah bereket v... devam
  Sayýn hocam sen halka kulaklarýný týkadýkça ... devam
  Özellikle camiye uðrayamýyorsanýz bile hususi ... devam
  Di̇k durun tirsimayin bi̇zi̇m kendi... devam
  Eðlence ortamýný hazýrlayan zihniyete ve o eð... devam
  Arabana istediðin görseli ver ama eksozdan yüks... devam
  Beter olsun oh olsun
  ... devam
  Beter olsun oh olsun... devam
  Beter olsun oh olsun
  ... devam
  Bunlar daha baþlangýç diyelim. Þehirlerde insa... devam
   
   
   
    eskiehir

  0.222.233 25 65
  eskisehir@eskisehirreklam.com