Eskiehir
www.eskisehir.net.tr
 
 
Anasayfa
letiim 
Apart ve Yurtlar
Arkada
Chat / Sohbet YEN
Emlak Merkezi
Etkinlik Gndemi (konser, parti, sergi,...)
Fkra
Firma Rehberi
Forum YEN
Foto Galeri
Gruplar YEN
Haber
Otomobil - Otocenter
Seri lanlar
Sinema
iir
Tiyatro & Senfoni
emlak sitesi emlak sitesi
 Sitede Ara  
Eskiehir Haberleri
 
  Bilim-Teknoloji    Ekoloji    Ekonomi    Eðitim    Güncel    Kültür-Sanat    Magazin    Otomobil-Motorsiklet    Polis    Politika    Saðlýk    Spor    Yaþam   
 
Sarisu’yun Bakýmsýzlýðýna Vatandaþlar Tepkili

Eskiþehir’in bir çok çözümsüz þekilde devam eden sorunlarýna eklenen çöp ve temizlik sorunlarý artýk vatandaþý isyan ettiriyor. Eskiþehir̵ devam

 

ESKÝÞEHÝR’DE TRAFÝK KAOSU YAÞANIYOR

Çevre Koruma ve Geliþtirme Derneði Baþkaný Doç. Dr. Güner Sümer, Eskiþehir’de trafik sorununun her geçen gün arttýðýna dikkat çekti. Dernek devam

 

25 TL.’ye tam gün bisiklet keyfi

Saati 2 liradan baþlayan ESBÝS’ler vatandaþlarýn ilgisini çekiyor. Dönemin Odunpazarý Belediyesi tarafýndan kurulan ESBÝS istasyonlarýnýn faaliyete geçirilmesi Esk devam

 

Makedonya’da Okumak Ýster misiniz?

Makedonya’nýn en eski vakýf üniversitesi olan (SEEU-South East European University) Güney Doðu Avrupa Üniversitesi olarak Türk öðrencilere kucak açýyoruz. devam

 

ESOGÜ ÖÐRETÝM ÜYESÝNE TÜBÝTAK’TAN TEÞVÝK ÖDÜLÜ

2014 yýlý TÜBÝTAK Bilim, Özel ve Teþvik Ödülleri ile TÜBÝTAK-TWAS Teþvik Ödülü’ne iliþkin deðerlendirme çalýþmalarý sonuçlaný devam

 

Avrupa Þampiyonasý’nda Türkiye’yi Anadolu Üniversitesi Temsil Edecek

2013 yýlý Koç Fest Üniversite Spor Oyunlarý Finalleri’nde uzun yýllardýr futbol branþýnýn açýk ara en baþarýlý takýmý olan Haliç Üniversitesini ye devam

 

ÝNGÝLTERE’DEN ESKÝÞEHÝR’E GELDÝ ’KARIN YAÐLARINDAN’ KURTULDU

Ýngiltere’nin Londra þehrinden Eskiþehir’e gelen May Eid isimli Londra’lý bayan, Özel Eskiþehir Sakarya Hastanesi’ne müracaat ederek ’karýn yaðlarýnd devam

 

ES-ES DE KANDIRILMIÞ

Gençlerbirliði Baþkaný ve Kulüpler Birliði Baþkaný Ýlhan Cavcav, Halil Ünal ve Teknik Direktör Ersun Yanal, döneminde Eskiþehirspor’un da çalýþtý devam

 

BÝR KERE KULLANMAK BÝLE ÖLDÜREBÝLÝR

Bayramda zehirlenen bonzai kurbanlarýnýn hayati tehlikelerinin sürdüðünü söyleyen Prof. Dr. Birgül Yelken, “Diðer uyuþturucular azalýrken, bonzai artýyor. devam

 

Kalabak`ta sýkýntý kalmadý

Eskiþehir`de yaþanan Kalabak Suyu daðýtýmýndaki sýkýntý, vatandaþlarý uzun bir süre tedirgin etti. Sucular Odasý Baþkaný Gazi Kaya yaptýðý açýklamayla sýkýntýnýn g devam

  
 
En ok Okunanlar


Eskiehir Bilim-Teknoloji Haber
 • Artýk Zorunlu Hale Geliyor!
 • Samsung’dan Galaxy S5 için özel güncelleme
 • Ýki Kiþiden Birini Ýþsiz Býrakacak!
 • 600 Milyon iPhone’u Bekleyen Tehlike
 • Tüm cihazlar için tek bir Windows geliyor  

 • Eskiehir Ekoloji Haber
 • Sarisu’yun Bakýmsýzlýðýna Vatandaþlar Tepkili
 • GERÝ DÖNÜÞÜM RANTI
 • Bu Üç Güne Dikkat! Rekor Seviyeye Çýkacak
 • Darýsý Kent Merkezindeki Belediyelere
 • Zehir Saçýyorlar  

 • Eskiehir Ekonomi Haber
 • ÇKS baþvuru süresi uzatýldý
 • Telekom’da Türkçe Bilen Var mý?
 • 8.5 milyon emekliye 2 zam müjdesi
 • Emeklilere Müjde!
 • Hýzlý trende çayý kaç liraya içebileceksiniz?  

 • Eskiehir Eðitim Haber
 • Makedonya’da Okumak Ýster misiniz?
 • ESOGÜ ÖÐRETÝM ÜYESÝNE TÜBÝTAK’TAN TEÞVÝK ÖDÜLÜ
 • Öðrenciler Dikkat! Puanlar Yeniden Hesaplandý
 • Liseler için tercihler baþlýyor
 • Milli Eðitim Sistemi Sil Baþtan Deðiþtiriyor  

 • Eskiehir Güncel Haber
 • ESKÝÞEHÝR’DE TRAFÝK KAOSU YAÞANIYOR
 • 25 TL.’ye tam gün bisiklet keyfi
 • Kalabak`ta sýkýntý kalmadý
 • HAYALET KENTE DÖNDÜ
 • EN ACI BAYRAM  

 • Eskiehir Kültür-Sanat Haber
 • TOPRAÐIN ATEÞ VE KINALI ELLERDE SANATTA DÖNÜÞTÜÐÜ KÖY!
 • DEDE KORKUT HÝKAYELERÝ DUVARDA CANLANDIRILACAK
 • FESTÝVALE ÝKÝ OYUNLA KATILDILAR
 • Vali Tuna, Karacahisar Kalesi’nde Yürütülen Kazý Çalýþmalarýný Ýnceledi
 • Türk Dünyasý Çocuk Oyun ve Oyuncaklarý Projesi Tanýtýldý  

 • Eskiehir Magazin Haber
 • Murat Göðebakan hayatýný kaybetti
 • Almanya basýný Gazze’deki katliamý görmedi
 • Ceren Kenar medyadaki Ýsrail lobisini yazdý
 • Cemaat algý operasyonuna devam ediyor
 • Çolpan Ýlhan hayatýný kaybetti  

 • Eskiehir Otomobil-Motorsiklet Haber
 • Bayram Tatiline Çýkacaklara Hayati Uyarýlar
 • Sürücü Belgesi Ýle Ýlgili Herþey Sil Baþtan
 • Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber!
 • Elektrikli otomobilde devrim
 • Ýþte MTV’yi Daha Az Ödemenin Formülü!  

 • Eskiehir Polis Haber
 • Hurdalýkta çýkan yangýn korkuttu
 • GENÇLER ÖLÜME KOÞUYOR
 • Yüksek Hýzlý Dolandýrýcýlýk
 • Eskiþehir’de iþ yerinde patlama!
 • Ailesine kýzdý minibüsünü yaktý  

 • Eskiehir Politika Haber
 • 12 farklý anket Cumhurbaþkaný Erdoðan dedi
 • ESKÝÞEHÝR ÖNEMLÝ MESAFELER KAT ETTÝ
 • Ekmeleddin Ýhsanoðlu Ýstiklal Marþý’ný bilmiyor ÝZLE
 • SONAR anketi ulusalcýlara Tayyip için Ekmeleddin dedirtti
 • VAADÝ YOK KÝ ENGELLEYELÝM  

 • Eskiehir Saðlýk Haber
 • BÝR KERE KULLANMAK BÝLE ÖLDÜREBÝLÝR
 • ÝNGÝLTERE’DEN ESKÝÞEHÝR’E GELDÝ ’KARIN YAÐLARINDAN’ KURTULDU
 • Bu yanlýþlar diþ çürütüyor
 • Limonlu veya sirkeli su zayýflatýr mý
 • Soda sevenlere önemli uyarý  

 • Eskiehir Spor Haber
 • Avrupa Þampiyonasý’nda Türkiye’yi Anadolu Üniversitesi Temsil Edecek
 • ES-ES DE KANDIRILMIÞ
 • Aysal’ý o kelimeye çýldýrmýþ!
 • ES ES ÖMER’Ý BEKLÝYOR
 • ERGÜN TEBER ES-ES’TE  

 • Eskiehir Yaþam Haber
 • Kýzýlay’dan Iraklý Türkmenlere yardým
 • Engeller aþýlamýyor
 • ESKÝÞEHÝR’DE MÜLTECÝ PATLAMASI
 • KAHREDEN ÖLÜM
 • YUH!  

 •  
   
   
  Ali Osman ORUM
  KUTLU DOÐUM HAFTASI VE SAMÝMÝYET
   
  BATUHAN ÇÝTEMEL
  ZAYIFLAMAK MI ÝSTÝYORSUN ?
   
  GÜNDOÐDU YILDIRIM
  GÜNDEM
   
  Hüseyin DÜÞ
  ÝSLAM, SÝYASET, YÖNETÝM
   
  Hüseyin GÜVEN
  MÝHALIÇÇIKTA RAMAZANLAR VE FITRATIN BAYRAMI…
   
  Konuk Yazar
  Cezalarla övünüyoruz…
   
  Mehti Saraç
  ÖZKAYMAK TURÝZMÝN VATANDAÞLARDAN ALDIÐI CEP HARÇLIÐI
   
  NECMÝ GÜNAY
  KÝMÝLERÝNE GÖRE SÝVRÝHÝSAR!
   
  Nevzat Laleli
  ÝNSAN KURAL SAHÝBÝDÝR
   
  Özgür TIKIZ
  Belediyecilikte de Tekelleþme Olur mu?
   
   


  Son Yorumlar
  Aldýk hesabýmýza yatýrýlmýþ allah bereket v... devam
  Sayýn hocam sen halka kulaklarýný týkadýkça ... devam
  Özellikle camiye uðrayamýyorsanýz bile hususi ... devam
  Di̇k durun tirsimayin bi̇zi̇m kendi... devam
  Eðlence ortamýný hazýrlayan zihniyete ve o eð... devam
  Arabana istediðin görseli ver ama eksozdan yüks... devam
  Beter olsun oh olsun
  ... devam
  Beter olsun oh olsun... devam
  Beter olsun oh olsun
  ... devam
  Bunlar daha baþlangýç diyelim. Þehirlerde insa... devam
   
   
   
    eskiehir

  0.222.233 25 65
  eskisehir@eskisehirreklam.com